Sinds augustus 2022 ben ik met een nieuw item bezig: Klimaatverandering/opwarming aarde. Dit spreekt mij aan door de ernst van de situatie. Ik hoop dan ook hiermee meer mensen bewust te maken. Gelijktijdig geeft dit beeldend heel veel mogelijkheden en uitdagingen. Ben hier nog volop mee bezig. Gebruik hierbij ook meerdere technieken. Meerdere foto's volgen dan ook van deze werken. Voor nu een foto van het begin van deze serie! Wereld half in brand, Nederland half onder water, 2 doekjes.

uit 2022 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Boeren

2024

Dieren in het hoger wordend water.

Kleding over de wereld

2023

Kleding over de wereld

Leefgebied ijsbeer

2023

Dit doek hoort bij "scheurend ijs" en er komt nog een groter werk bij. Deze horen dan alle 3 bij elkaar. Ijsschotsen en gletchers breken af. Steeds minder leefgebied voor de ijsberen. 

scheuren in het ijs

2023

Op plaatsen waar normaal het ijs heel sterk is, komen nu scheuren in ijs door opwarming aarde.

smeltende ijsbergen gezien vanuit schip

2023

Dit schilderij laat het smeltende ijs zien en het leefgebied van de ijsbeer. Het hoort dan ook bij de 2 andere: "leefgebied ijsbeer"en "scheurend ijs". 

uitgedroogde aarde

2023

Dit schilderij hoort bij de monoprint van uitgedroogde aarde. Deze is gemaakt met olieverf op doek.  Op dit moment is het niet droog bij ons in Nederland. Maar afgelopen zomer des te meer. Daar is deze monoprint en dit schilderij op gebaseerd. 

uitgedroogd gewas

2023

Uitgedroogd gewas

Uitgedroogd gewas II

2023

Uitgedroogd gewas.

Véél

2023

Kleding, véél kleding. Transport, véél transport want al die kleding wordt in het buitenland gemaakt dus moet weer vervoerd. Dit werk is in de vorm van een installatie. 

Vliegen I

2023

Vliegen: een dilemma. Zeker zeer vervuilende manier van reizen. Maar óók kan je hiermee alle werelddelen bereiken. 

Vliegen II

2023

Vliegen: een dilemma. Zeker vervuilend en met de trein reizen is beter maar met vliegen kan je verder komen. 

wereld in brand

2023

De opwarming van de aarde......steeds hoger temperaturen. Het kan té warm worden.  Dit doekje hoort bij: "Nederland onder half onder water".  Dit doekje loopt daar als het ware op door! 

Aarde

2022

Monoprint van sterk uitgedroogde grond zoals wij afgelopen zomer wel zagen! 

flesje in zee

2022

Plastic.....plastic in zee. Ook een grote vervuiler helaas. Dit schilderij is geschilderd op houten plankjes. Want ook hout, bomen, hebben alles met het klimaat te maken. Het 2e schilderij over plastic in zee, volgt hier onder. 

Industriële vervuiling.

2022

De opwarming van de aarde heeft met vele facetten te maken. Eén ervan is de industriële vervuiling. Uitstoot. Veel licht in de kassen om oa producten te kweken die anders niet gekweekt kunnen worden of niet in dat seizoen. 

Nederland gedeeltelijk onder water

2022

Dit doekje hoort bij "wereld in brand" Ze lopen in elkaar door. Want de opwarming van de aarde brengt gelijktijdig ook meer overstromingen met zich mee. Gaat nederland gedeeltelijk onder water verdwijen? laten we hopen  van niet!! 

plasticsoep

2022

Hier is werkelijk de plasticsoep in zee weergegeven en welke problemen dit oproept! Hoort bij andere schilderij met het plastic flesje in zee. Deze is onderwater. Ook op hout geschilderd.